Algemene voorwaarden

  1. De kunstenaar begeeft zich op het gebied van tenminste één van de genoemde visuele kunsten en laat kwaliteit - ter beoordeling van Artalage - zien in zijn/haar oeuvre.
  2. De kunstenaar is de maker van het getoonde werk, plagiaat en ander misbruik is niet toegestaan.
  3. De getoonde kunstwerken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten, die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend of obsceen zijn, en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.
  4. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografisch getinte werken te uploaden.
  5. De kunstenaar dient facturen van Artalage binnen de gestelde termijn, zoals vermeld op de factuur, tot betaling over te gaan van het volledige factuurbedrag.
  6. Indien de deelnemende kunstenaar in strijd met de voorwaarden uit lid 1 t/m 5 handelt, behoudt Artalage zich het recht alle informatie van deze kunstenaar uit te sluiten of te blokkeren. In geval van uitsluiting of blokkade maakt de kunstenaar geen aanspraak op eventueel betaald deelnamegeld.
  7. Artalage is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van Artalage-deelname.
  8. Artalage behoudt zich het recht geüploade kunstwerken en ingevoerde gegevens te gebruiken voor promotiedoeleinden.
  9. Artalage behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment aan te passen. In geval van aanpassing gaan gebruikers automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden indien de gebruiker geen bezwaar maakt.

Privacy

Gebruik van gegevens

Artalage respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door gebruikers aan Artalage wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Artalage mogelijk te maken en zullen nooit worden doorgespeeld aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om de afgenomen diensten te kunnen verlenen.

Cookies

Artalage maakt gebruik van cookies om het gebruik van het platform te kunnen meten ten behoeve van het verbeteren van het platform.

Wijzigingen

Artalage behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment aan te passen. In geval van aanpassing gaan gebruikers automatisch akkoord met de nieuwe voorwaarden indien de gebruiker geen bezwaar maakt.